Velkommen til ReIT sin nettbutikk

Dette er en felles nettbutikk for innovasjons- og digitaliseringssamarbeidet ReIT.

ReIT består av 7 interkommunale selskap som strekker seg  fra Søndre Helgeland i nord til Ålesund i sør.

Velg ditt lokale avfallselskap: