Avfallstaxi

Bestill avfallstaxi for henting av avfall på din hjemmeadresse. Vi tar kontakt for å avtale hentedag og tidspunkt.
 • Avfallstaxi er kun for avfall fra private husholdninger og hytter i Selbu, Malvik og Stjørdal kommune, med renovasjonsabonnement hos Innherred Renovasjon
 • Avfallet må være sortert og plassert ved kjørbar vei/gårdsplass senest kvelden før henting
 • Maks 3 m3 pr ordre
 • Maxvekt pr enhet på 25 kg. Ved større gjenstander må kunde bistå med opplastning.
 • Følgende avfallstyper kan IKKE hentes av avfallstaxien:
  • Matavfall (må kun kastes i dunk hjemme)
  • Farlig avfall (må leveres på gjenvinningsstasjon)
  • Smittefarlig avfall
  • Radioaktivt/eksplosiver (kontakt politiet)
  • Bygge- og rivningsavfall (bestill container eller lever selv på gjenvinningsstasjon)
Hvis avfallet ikke er tilstrekkelig sortert eller fraviker fra vilkårene kan det bli satt igjen av avfallstaxien.

kr300,00

Vipps